Hof van Cassatie: Arrest van 3 November 1969 (België)

Date :
03-11-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691103-8
Role number :

Summary

De afstand van de voorziening van de beklaagde en van de burgerrechtelijk aansprakelijke partij wordt op geldige wijze gedaan door een advocaat, houder der stukken, zonder dat hij moet bewijzen dat hij te dien einde een bijzondere volmacht heeft. ( Wet van 16 februari 1961, art. 6. )

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.