Hof van Cassatie: Arrest van 3 November 1978 (België)

Date :
03-11-1978
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19781103-1
Role number :

Summary :

Zonder belang is het middel dat, in burgerlijke zaken, slechts kritiek oefent op redenen die geen invloed hebben op de wettigheid van de bestreden beslissing <4>.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.