Hof van Cassatie: Arrest van 3 Oktober 1966 (België). RG 2368;2568BIS

Date :
03-10-1966
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19661003-3
Role number :
2368;2568BIS

Summary :

Het misbruik van vertrouwen, bedoeld bij artikel 491 van het Strafwetboek bestaat in het bedrieglijk verduisteren of verspillen van goederen, gelden, koopwaren, biljetten, kwijtingen of geschriften die een verbintenis of een schuldbevrijding inhouden; het feit op bedrieglijke wijze in het bezit van deze zaken te zijn gekomen maakt geen bestanddeel van dit misdrijf uit.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.