Hof van Cassatie: Arrest van 3 Oktober 1967 (België)

Date :
03-10-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19671003-2
Role number :

Summary :

De inkomsten van door een naamloze vennootschap uitgegeven obligaties zijn in de mobiliënbelasting belastbaar vanaf het ogenblik dat het bedrag ervan effectief ter beschikking van de ontleners is gesteld. (Gecoördineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 21.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.