Hof van Cassatie: Arrest van 3 Oktober 1973 (België)

Date :
03-10-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19731003-6
Role number :

Summary :

In burgerlijke zaken decreteert het Hof de afstand van de voorziening die aan de verweerder is betekend. ( Artt. 824 en 1042 G.W. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.