Hof van Cassatie: Arrest van 3 Oktober 1973 (België)

Date :
03-10-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19731003-9
Role number :

Summary :

Regelmatig met redenen omkleed is de beslissing die de feitelijke gegevens waarop zij is gegrond, nauwkeurig vermeldt en aldus antwoordt, door ze te verwerpen, op de conclusie waarin andere of tegenstrijdige feitelijke gegevens worden uiteengezet. ( Art. 97 Grondwet. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.