Hof van Cassatie: Arrest van 3 September 1968 (België)

Date :
03-09-1968
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19680903-3
Role number :

Summary :

De stukken neergelegd tot rechtvaardiging van de ontvankelijkheid van de voorziening inzake directe belastingen kunnen worden neergelegd na het verstrijken van de termijnen bepaald bij artikel 14 van de wet van 6 september 1895, vervangen door artikel 1 van de wet van 23 juli 1953; zij moeten worden neergelegd ten laatste op de terechtzitting waarop de zaak wordt onderzocht en alvorens het openbaar ministerie zijn advies geeft. (Wet van 6 september 1895, gewijzigd bij die van 23 juli 1953, art. 14; besluit van 15 maart 1815, art. 38.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.