Hof van Cassatie: Arrest van 30 April 1969 (België)

Date :
30-04-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690430-2
Role number :

Summary :

De rechten en verplichtingen van afgevaardigden bij de ondernemingsraad worden bij de wet of ter uitvoering van de wet vastgesteld; deze rechten en verplichtingen kunnen het voorwerp niet zijn van bijzondere overeenkomsten. (Wet van 20 september 1948, art. 21 en 22; Burg. Wetb., art. 1128.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.