Hof van Cassatie: Arrest van 30 April 1969 (België)

Date :
30-04-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690430-3
Role number :

Summary :

De feitenrechter die onder aanhaling van andere of tegengestelde feiten, de gegevens waarop een eis of een bij conclusie aangevoerd verweermiddel is gegrond verwerpt, gaat niet in op en derhalve beantwoordt de gevolgtrekking uit deze eis of dit verweermiddel. (Grondwet, art. 97.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.