Hof van Cassatie: Arrest van 30 Januari 1980 (België). RG 6036

Date :
30-01-1980
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19800130-2
Role number :
6036

Summary :

De bewijskracht van de gezamenlijke stukken van het aan de rechter voorgelegd strafdossier wordt niet miskend door de enkele omstandigheid dat de rechter, op grond van de gegevens, van de zaak de in de oorspronkelijke dagvaarding onjuist vermelde datum van de feiten verbetert nadat hij de beklaagde daarvan op de hoogte heeft gebracht.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.