Hof van Cassatie: Arrest van 30 Maart 1981 (België). RG 2684

Date :
30-03-1981
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810330-13
Role number :
2684

Summary :

Wanneer het Hof vaststelt dat een wet strijdig is met een decreet beslist het over het uit die strijdigheid ontstane prejudicieel geschil alvorens verder over de voorziening uitspraak te doen <1> <2>. (Wet van 9 augustus 1980, art. 28, dat art. 45 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, wijzigt.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.