Hof van Cassatie: Arrest van 30 Mei 1969 (België)

Date :
30-05-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690530-1
Role number :

Summary :

Het begin van bewijs door geschrift, dat het bewijs door getuigen of door vermoedens toelaat, bestaat in een geschrift dat uitgegaan is van degene tegen wie de vordering wordt ingesteld of van de persoon door hem vertegenwoordigd, en waardoor het beweerde feit waarschijnlijk wordt gemaakt; het geschrift moet bovendien niet zijn overhandigd aan degene die het inroept of te zijner beschikking gesteld. (Burg. Wetb., art. 1347.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.