Hof van Cassatie: Arrest van 30 November 1967 (België). RG 2368;2568BIS

Date :
30-11-1967
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19671130-1
Role number :
2368;2568BIS

Summary :

De bewijskracht van een brief, waarin een akkoord is vervat tussen het bestuur van een vervoeronderneming en de vereniging van het personeel van het vervoer met betrekking tot loonsverhogingen van dit personeel, wordt niet miskend door de rechter die van deze brief een met de bewoordingen ervan verenigbare uitlegging geeft. (Burg. Wetb., art. 1319, 1320 en 1322.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.