Hof van Cassatie: Arrest van 31 Maart 1969 (België)

Date :
31-03-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690331-5
Role number :

Summary :

De rechter oordeelt soeverein in feite of de beklaagde zich al dan niet bevindt in een staat van ernstige geestesstoornis of zwakzinnigheid die hem ongeschikt maakt tot het controleren van zijn daden.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.