Hof van Cassatie: Arrest van 31 Maart 1971 (België)

Date :
31-03-1971
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19710331-8
Role number :

Summary :

In burgerlijke zaken wordt de verwerping van een aanbod van bewijs door getuigen wettelijk gerechtvaardigd door de rechter die vaststelt dat bij gebrek aan nadere inlichtingen het tegenbewijs van het aangevoerde feit niet mogelijk zou zijn.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.