Hof van Cassatie: Arrest van 31 Oktober 1969 (België)

Date :
31-10-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19691031-1
Role number :

Summary :

In burgerlijke zaken is een eindbeslissing op tussengeschil, waartegen derhalve onmiddellijke voorziening open staat, de beslissing waarbij de rechter in hoger beroep, ter verwerping van de conclusie waarin een partij betwistte dat een onderzoeksmaatregel wettelijk mocht worden bevolen, deze maatregel beveelt.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.