Hof van Cassatie: Arrest van 31 Oktober 1973 (België)

Date :
31-10-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19731031-6
Role number :

Summary :

De rechter die vaststelt dat de " economische redenen die een onderneming in moeilijkheden hebben gebracht " haar niet dwongen de afgevaardigden van het personeel te ontslaan, daar " voldoende gedeeltelijke werkzaamheden werden voortgezet ", beslist wettelijk dat het ontslag van deze afgevaardigden niet was gerechtvaardigd door economische redenen in de zin van artikel 1 van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.