Hof van Cassatie: Arrest van 4 December 1967 (België)

Date :
04-12-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19671204-9
Role number :

Summary :

Vormt geen cassatiemiddel de vermelding van omstandigheden waaruit noch een vormgebrek noch een grief van onwettelijkheid wordt afgeleid. (Wet van 4 augustus 1832, art. 17.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.