Hof van Cassatie: Arrest van 4 December 1973 (België)

Date :
04-12-1973
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19731204-9
Role number :

Summary :

Uitstel ten einde een onderzoek wegens vals getuigenis mogelijk te maken is een wettige oorzaak van schorsing van de strafvordering. ( Art. 24 wet van 17 april 1878. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.