Hof van Cassatie: Arrest van 4 December 1995 (België). RG 9574SN

Date :
04-12-1995
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19951204-8
Role number :
9574SN

Summary :

Zo een onvrijwillig deeltijds werknemer aantoont in een variabel uurrooster te arbeiden en laaggeschoold te zijn kan niet tot een schorsing wegens langdurige werkloosheid besloten worden en dient niet meer nagegaan of hij al dan niet uitzonderlijke en ononderbroken inspanningen geleverd heeft om aan de werkloosheid te ontsnappen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.