Hof van Cassatie: Arrest van 4 Februari 1972 (België)

Date :
04-02-1972
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19720204-4
Role number :

Summary :

Het gezag van gewijsde erga omnes op de strafvordering geldt voor wat zeker en noodzakelijk door de strafrechter is gewezen, met inachtneming zowel van het beschikkende gedeelte als van de redenen waarop het noodzakelijk is gegrond.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.