Hof van Cassatie: Arrest van 4 Januari 1971 (België)

Date :
04-01-1971
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19710104-1
Role number :

Summary :

De rechter is niet ertoe gehouden te antwoorden op een in conclusie voorgesteld verweer, dat ter zake niet meer dienende is wegens de vaststellingen van zijn beslissing. (Grondwet, art. 97.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.