Hof van Cassatie: Arrest van 4 Januari 1971 (België)

Date :
04-01-1971
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19710104-11
Role number :

Summary :

Niet wettelijk gemotiveerd in rechte is de veroordelende beslissing op de strafvordering, die geen melding maakt van een wettelijke bepaling waarbij een straf wordt gesteld op het bewezen verklaard feit. (Grondwet, art. 97.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.