Hof van Cassatie: Arrest van 4 Juni 1970 (België)

Date :
04-06-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700604-5
Role number :

Summary :

In artikel 8 van de wet van 30 juli 1963 tot instelling van het statuut der handelsvertegenwoordigers moet onder gespreide leveringen verstaan worden leveringen die bepaald zijn door overeenkomsten waarvan de uitvoering niet onherroepelijk en zeker is geregeld, dat wil zeggen overeenkomsten die vooraf de voorwaarden vaststellen van de leveringen binnen een bepaalde termijn te verrichten overeenkomstig de eventuele aanwijzingen van de klant. ( Wet van 30 juli 1963, art. 8. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.