Hof van Cassatie: Arrest van 4 Juni 1970 (België). RG 76/303

Date :
04-06-1970
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700604-6
Role number :
76/303

Summary :

In artikel 8 van de wet van 3 juli 1963, moet men door gespreide leveringen verstaan, de leveringen voorzien door kontrakten waarvan de uitvoering niet definitief en met zekerheid vastgesteld wordt, dit wil zeggen kontrakten die vooraf de voorwaarden der leveringen bepalen de welke tijdens een zekere periode volgens de gebeurlijke voorschriften van de kliënt moeten uitgevoerd worden. De beperking voorzien door artikel 8 maakt dus geen aantasting uit van de rechten van de vertegenwoordiger, die hij op het einde van het kontrakt verkregen had en die het gevolg zijn van vaste orders uit te voeren binnen bepaalde termijnen of tegen voorwaarden door de werkgever aan de vertegenwoordiger toegestaan.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.