Hof van Cassatie: Arrest van 4 Juni 1974 (België)

Date :
04-06-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19740604-14
Role number :

Summary :

Het arrest dat, op het ontvankelijk hoger beroep van de burgerlijke partij alleen tegen een vrijsprekend vonnis van de correctionele rechtbank, aan deze partij schadevergoeding toekent, moet vaststellen dat het met eenparige stemmen is uitgesproken, in zoverre het het misdrijf waarop de burgerlijke rechtsvordering steunt, bewezen verklaart. (Art. 211bis Sv.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.