Hof van Cassatie: Arrest van 4 Juni 1974 (België)

Date :
04-06-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19740604-1
Role number :

Summary :

De verplichting van artikel 48, 3, 5°, van het wegverkeersreglement wordt niet miskend door de voetganger die, hoewel hij redelijkerwijze niet kon voorzien dat hij het verkeer van de voertuigen zou hinderen, de rijbaan opgaat op een plaats waar het verkeer noch door een bevoegd persoon noch door verkeerslichten geregeld wordt en waar geen oversteekplaats voor voetgangers bestaat. (Impliciete oplossing.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.