Hof van Cassatie: Arrest van 4 Maart 1969 (België)

Date :
04-03-1969
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19690304-2
Role number :

Summary :

Niet het bijzonder bewijsmiddel gesteld bij artikel 28 van de gecoördineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, maar wel een feitelijk vermoeden wordt toegepast door het arrest dat een van de elementen van de toestand van een soortgelijke belastingplichtige aanvoert om te bevestigen dat ter zake dienend is het enig vergelijkingspunt dat het in aanmerking neemt, en niet om het bedrag van de belastbare inkomsten van een belastingplichtige te bepalen. (Gecoördineerde wetten betreffende de inkomstenbelastingen, art. 28, 32, alinéa 1, en 62.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.