Hof van Cassatie: Arrest van 4 Maart 1991 (België). RG M754N

Date :
04-03-1991
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19910304-7
Role number :
M754N

Summary :

Wanneer de militieraad, die vaststelt dat uitstel of vrijlating van dienst wegens kostwinnerschap niet kan worden verleend, omdat de voorwaarden vermeld in art. 10, alinéa 1, 1°, Dienstplichtwetten van 30 april 1962 niet vervuld zijn, de aanvraag heeft afgewezen zonder de zaak wegens speciale omstandigheden die voor de inwilliging van de aanvraag pleiten, aan de Hoge Militieraad voor te leggen, vermag de Hoge Militieraad niet over het bestaan van dergelijke omstandigheden uitspraak te doen. ( Art. 28, alinéa 4, Dienstplichtwetten van 30 april 1962. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.