Hof van Cassatie: Arrest van 4 Mei 1970 (België)

Date :
04-05-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700504-2
Role number :

Summary :

De getuigen die door een strafgerecht worden gehoord moeten, op straffe van nietigheid van de rechtspleging, de bij de wet voorgeschreven eed afleggen behalve in de gevallen die de wet op beperkende wijze aanduidt. ( Wetb. van strafv., art. 155, 189, 317 ).

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.