Hof van Cassatie: Arrest van 4 Mei 1970 (België)

Date :
04-05-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700504-3
Role number :

Summary :

Wanneer de raadkamer een beklaagde wegens een misdaad naar de correctionele rechtbank heeft verwezen, zonder opgave van verzachtende omstandigheden, het vonnisgerecht zich onbevoegd heeft verklaard en beide beslissingen in kracht van gewijsde zijn gegaan, vernietigt het Hof, het rechtsgebied regelende, de beschikking van de raadkamer en verwijst de zaak naar de kamer van inbeschuldigingstelling.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.