Hof van Cassatie: Arrest van 4 Mei 1981 (België). RG 22883

Date :
04-05-1981
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19810504-4
Role number :
22883

Summary :

De volstrekte bevoegdheid wordt bepaald naar het onderwerp van de vordering (art. 9 Gerechtelijk Wetboek). De arbeidsrechtbank behoudt bevoegdheid om kennis te nemen van een vordering, uitsluitend gesteund op een "door eiser genoemde bediendenovereenkomst", ook indien zij het werkelijk bestaan van zodanige overeenkomst ontkent.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.