Hof van Cassatie: Arrest van 4 Oktober 1966 (België)

Date :
04-10-1966
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19661004-1
Role number :

Summary :

De voorziening tegen een besluit van de bestendige deputatie, uitspraak doende in zaken van reclamatie tegen een directe gemeentebelasting, wordt ingesteld door een akte opgesteld door de provinciale griffier die vaststelt dat deze laatste de verklaring van voorziening heeft ontvangen. ( Wet van 22 januari 1849, art. 4; wet van 22 juni 1865, art. 2; wet van 22 juni 1877, art. 16. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.