Hof van Cassatie: Arrest van 4 September 1967 (België)

Date :
04-09-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19670904-1
Role number :

Summary :

De rechter is niet verplicht om nader te antwoorden op een in conclusie voorgedragen middel dat gegrond is op een door zijn beslissing verworpen feitelijke omstandigheid. (Grondwet, art. 97.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.