Hof van Cassatie: Arrest van 4 September 1967 (België)

Date :
04-09-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19670904-5
Role number :

Summary :

Wegens het overlijden van beklaagde tijdens het geding in cassatie verliest de door hem tegen de beslissing over de strafvordering ingestelde voorziening haar bestaansreden; de voorziening behoudt haar bestaansreden in zover zij gericht is tegen de beslissing over de rechtsvordering van de burgerlijke partij.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.