Hof van Cassatie: Arrest van 4 September 1967 (België)

Date :
04-09-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19670904-6
Role number :

Summary :

Voor de toepassing van artikel 86-1 van het Wegverkeersreglement, moet de opaciteit, welke bepalend is voor de rookuitlating van een met een dieselmotor uitgerust autovoertuig welke schadelijk kan zijn voor de veiligheid van het verkeer of de weggebruikers kan hinderen, gemeten worden met een opacimeter. (Kon. besl. van 1 juli 1964.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.