Hof van Cassatie: Arrest van 4 September 1970 (België)

Date :
04-09-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700904-1
Role number :

Summary :

In geval van arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een arbeidsongeval heeft de werkman recht op het normaal loon gedurende een periode van zeven dagen te rekenen van de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid. (Wet van 10 maart 1900, op het arbeidscontract, art. 28bis, bbis.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.