Hof van Cassatie: Arrest van 5 December 1966 (België)

Date :
05-12-1966
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19661205-3
Role number :

Summary :

Het Hof slaat geen acht op de memorie neergelegd tot staving van de voorziening van de verdachte, wanneer dat geschrift geen handtekening draagt. (Art. 422 en 525 van het Wetboek van strafvordering.)

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.