Hof van Cassatie: Arrest van 5 December 1974 (België)

Date :
05-12-1974
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19741205-1
Role number :

Summary :

De bepaling van artikel 1 van de besluitwet van 23 augustus 1944, naar luid waarvan door het feit van het sekwester alle akten betreffende de onder sekwester gestelde goederen aan de Dienst van het sekwester niet kunnen worden tegengeworpen, is van toepassing op het sekwester van goederen, rechten en belangen van de vijand en niet op het sekwester van de goederen van degenen aan wie misdaden of wanbedrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat worden ten laste gelegd noch op dat van de goederen van verdachten. ( Art. 1, tweede lid, besluitwet van 23 augustus 1944; art. 6 besluitwet van 17 januari 1945, zoals het is gewijzigd bij art. 1 van de besluitwet van 10 januari 1946. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.