Hof van Cassatie: Arrest van 5 December 1975 (België)

Date :
05-12-1975
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19751205-6
Role number :

Summary :

Het vermoeden van hoofdelijkheid dat rechtens bestaat tussen schuldenaars, handelaars die door eenzelfde contractuele verbintenis gebonden zijn, mag niet worden uitgebreid tot de schuldenaars, niet-handelaars die, ingevolge afzonderlijke hypotheekstellingen, tot eenzelfde contractuele verbintenis van hypothecaire waarborg gehouden zijn, zelfs indien die verbintenis tot waarborg strekt van een tussen andere personen gesloten handelsrechtelijke hoofdschuld (3).

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.