Hof van Cassatie: Arrest van 5 Februari 1970 (België)

Date :
05-02-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700205-1
Role number :

Summary :

De "louter genegenheidsbetrekkingen" welke kunnen bestaan tussen een man en een vrouw die ieder gehuwd zijn of van wie een van beiden door huwelijksbanden verbonden is, hebben op zichzelf geen onzedelijk karakter, zodat die betrekkingen alleen de rechter niet kunnen verplichten een legaat van die man aan deze vrouw nietig te verklaren. ( Burg. Wetb., art. 1131 en 1133. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.