Hof van Cassatie: Arrest van 5 Januari 1967 (België). RG 2368;2568BIS

Date :
05-01-1967
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19670105-1
Role number :
2368;2568BIS

Summary :

Schendt de bewijskracht van de conclusie van een partij, die een feit betwist, het vonnis hierop gegrond dat dit feit niet wordt betwist door de partijen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.