Hof van Cassatie: Arrest van 5 Januari 1970 (België)

Date :
05-01-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700105-5
Role number :

Summary :

De feitenrechter beoordeelt soeverein naar de omstandigheden van de zaak of het plotseling remmen van een voertuig de normale gang van de andere bestuurders kan hinderen en of het een voorzienbare of niet voorzienbare hindernis was voor de bestuurder die dit voertuig volgde. ( Wegverkeersreglement, gewijzigd op 30 april 1963, art. 27-1 en 3. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.