Hof van Cassatie: Arrest van 5 Juni 1970 (België). RG 1596

Date :
05-06-1970
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700605-4
Role number :
1596

Summary :

Wanneer de fout van het ondernemingshoofd met die van een derde heeft bijgedragen tot het ontstaan van een arbeidsongeval, ontneemt de beperking, ten voordele van het ondernemingshoofd, van de vergoeding van de door de getroffene geleden schade, aan de derde het recht niet om te eisen dat het ondernemingshoofd in de betaling van die vergoeding zou bijdragen. In geval van gedeeltelijke aansprakelijkheid van een derde dient die bijdrage nochtans te worden vastgesteld op de wijze bepaald door art. 19 van de gecoordineerde arbeidsongevallen wetten.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.