Hof van Cassatie: Arrest van 5 Juni 1972 (België)

Date :
05-06-1972
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19720605-1
Role number :

Summary :

Wanneer de door een strafgerecht uitgesproken veroordeling wettelijk is, dan is de vergissing bij de vermelding van een toegepaste wetsbepaling geen aanleiding tot vernietiging. ( Sv., art. 411 en 414. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.