Hof van Cassatie: Arrest van 5 November 1970 (België)

Date :
05-11-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19701105-1
Role number :

Summary :

In artikel 647 van het Burgerlijk Wetboek moet het woord "afsluiting" in zijn algemene betekenis worden begrepen; het duidt elke belemmering aan die op de grens van een erf wordt aangebracht of bestaat om te beletten dat men op een eigendom komt, of om twee erven af te bakenen.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.