Hof van Cassatie: Arrest van 5 September 1966 (België). RG 2368;2568BIS

Date :
05-09-1966
Language :
Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19660905-2
Role number :
2368;2568BIS

Summary

Mist feitelijke grondslag het middel dat aanvoert dat de bestreden beslissing de bewijskracht van een bepaalde akte miskent, terwijl de beslissing niet op deze akte steunt.

Arrêt

The full and consolidated version of this text is not available.