Hof van Cassatie: Arrest van 6 April 1970 (België)

Date :
06-04-1970
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19700406-5
Role number :

Summary :

Hij die zijn voertuig opnieuw in beweging brengt op het ogenblik dat een andere bestuurder er omheen gaat rijden en dat een ander voertuig in tegengestelde richting opdaagt, voert een maneuver uit dat hem verplicht de andere bestuurders te laten voorgaan. ( Wegverkeersreglement, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 30 april 1963, art. 17 en 18. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.