Hof van Cassatie: Arrest van 6 April 1984 (België). RG 3968

Date :
06-04-1984
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19840406-5
Role number :
3968

Summary :

De vereffenaars van een handelsvennootschap mogen niet tot verdeling van de goederen, bedragen of waarden onder de vennoten overgaan dan na betaling of consignatie van de gelden die nodig zijn voor de betaling van de schulden waarvan zij het bestaan kennen, ook al zijn deze nog niet invorderbaar. ( Art. 185 Vennootschappenwet. )

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.