Hof van Cassatie: Arrest van 6 Februari 1967 (België)

Date :
06-02-1967
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel N-19670206-1
Role number :

Summary :

Wanneer in strafzaken de beklaagde zijn voorziening heeft laten betekenen, moeten de kosten van deze betekening te zijnen laste blijven zelfs zo zijn voorziening ingewilligd wordt.

Arrêt :

The full and consolidated version of this text is not available.